بانک پاسارگاد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق ثبت نام می کند.

ثبت نام از افراد داوطلب صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سایت این بانک به نشانی www.bpi.ir انجام می شود و بر اساس اولویت از ثبت نام کنندگان برای انجام مصاحبه دعوت خواهد شد.

شغل “بانکدار” که از دارندگان مدرک کارشناسی حقوق برای آن ثبت نام می شود در شهرهای تهران، اسلامشهر و ساوه

June 1st, 2015|0 Comments

Leave A Comment