بدین وسیله به اطلاع کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته) ‌ سال‌ ۱۳۹۴ می‌رساند که‌ نتایج نهایی آزمون‌ مذکور، امروز (دوشنبه مورخ ۹۴/۶/۹) بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی:www.sanjesh.org قرار می‌گیرد.

کلیه‌ داوطلبانیکه اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ هر یک‌ از کد رشته‌های امتحانی‌ مربوط اعلام‌ گردیده، لازم است ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه‌ای که

August 31st, 2015|0 Comments

Leave A Comment