به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به نقل از سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه متن اطلاعیه به شرح زیر در سایت (qazahrm.ir ) آمده است:

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون قضات سال ۹۴ به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود.
قوه قضاییه به استناد “آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات »، مصوب ۹۲٫۰۲٫۲۶ رئیس قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب

September 6th, 2015|0 Comments

Leave A Comment