منابع و ضرایب امتحانی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت ۹۴ اعلام شد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، منابع و ضرایب امتحانی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت ۹۴ اعلام شد.

مواد و ضرایب امتحانی ویژه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی و همچنین نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی به شرح زیر است:

۱- داوطلبان دانشگاهی:

حقوق اساسی(ضریب۱)، حقوق مدنی(ضریب ۳)،

September 12th, 2015|0 Comments

Leave A Comment