هشتاد و سومین نشست از سلسله نشست های تازه های علوم جنایی

رویکرد جرم شناسی فرهنگی به سیاست های کنترل جرم

دکتر فرهاد الله‌وردی

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ – ساعت ۱۷:۳۰

تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

May 10th, 2015|0 Comments

Leave A Comment