دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند :

سلسله نشست های علمی گروه حقوق خصوصی

نشست اول

” نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری »

همرا با نقد و تحلیل رای قضایی

با حضور:

دکتر مرتضی نصیری (استاد دانشگاه و وکیل دادگستری)

دکتر محمد عیسائی تفرشی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر اسماعیل فرجی (عضو هیات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری)

فتح الله احمدی (رئیس شعبه چهارم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران)

زمان برگزاری: یکشنبه سوم اسفند ادامه مطلب…

February 19th, 2015|0 Comments

Leave A Comment