موسسه حقوقی عدالت ورزان برگزار می کند

سلسله کارگاه های تخصصی حقوقی

کارگاه تخصصی حقوق بین الملل با موضوع شناخت تروریسم در حقوق بین الملل

با موضوعات:
بازشناسی تروریسم از سایر اشکال خشونت
حمایت از تروریسم در حقوق بین الملل

مدرس: دکتر محسن عبداللهی
عضو هیات علمی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

زمان: پنج شنبه ۲۱ خرداد از ساعت ۹ الی ۱۳

مکان: کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

هزینه شرکت در دوره: ۱۰۰

June 8th, 2015|0 Comments

Leave A Comment