دانلود رایگان جزوه خلاصه و آزمون‌محور آیین دادرسی مدنی (دست‌نویس) تلخیص و تنظیم از امین قاسم‌پور پایگاه خبری اختبار- امین قاسم‌پور، کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی و رتبه ۳۱ آزمون وکالت ۹۵ کانون مرکز است که پیش‌تر دو جزوه “خلاصه‌ای از قواعد عمومی قراردادها» و “هنر مدیریت مطالعه برای آزمون وکالت» از او در پایگاه خبری اختبار …

جزوه خلاصه و آزمون‌محور آیین دادرسی مدنی در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.