ریاست جمهوری  http://president.ir/
 مجلس شورای اسلامی http://parliran.ir/ 
 قوه قضاییه  http://dadiran.ir/
 دادستانی کل کشور  http://dadsetani.ir/
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران http://www.scoda.ir/
پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز http://icbar.ir/
درگاه خدمات الکترونیک قضایی http://www.adliran.ir/
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور http://www.ssaa.ir/
مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور http://www.shoradad.ir/
سامانه ملی قوانین و مقررات http://dotic.ir/
روزنامه رسمی http://rooznamehrasmi.ir/
ترمینولوژی حقوقی http://hvm.ir/fehrest.asp?select=vageh&select2=terminology%20law
کانون وکلای بین الملل http://www.ibanet.org/